Joukkueen jäsenten ja edustamiemme organisaatioiden lyhyt esittely

Juha Viitasaari, 31

Joukkueen selkäranka, profiilin pitäjä ja mediakontakti. Pääsylippu päätöksenteon ytimeen sekä korkeakoulutuksen lobbari, avoimen tieteen kannustaja ja AMK-selvitysmies. Historioitsija FM ja valtiotieteilijä VTM. Melkein karhunkaataja ja yksi Suomen nuorimmista kunnanjohtajista.

Luonnonkaunis Soini on kehittyvä ja vireä 2100 asukkaan maaseutukunta Etelä-Pohjanmaan koillislaidalla. Yritteliäs, sisukas ja uudistumiskykyinen kunta Etelä-Pohjanmaan huipulla arvostaa itseään ja ympäristöään.

Soinin erityispiirteenä on monipuolinen luonto, jossa retkeilyreitistöt kulkevat Suomenselän mäki-, suo- ja järvimaisemassa aina lakeuksien rajoilta eläinpuiston porteille. Soini on päättänyt kuntastrategiassaan panostaa vetovoimaiseen elinympäristöön, johon kuuluvat muun muassa puhtaat energiaratkaisut, puhdas elinympäristö ja ympärivuotinen luontomatkailu. 

Soini on sopivan tiivis ja yhteisöllinen toimintaympäristö MuoviSammon lähtöpisteeksi. Kahdessa kaupassa käyvät pääasiassa paikalliset asukkaat, joten muovijätteen seuranta ja jäljitettävyys on poikkeuksellisen helppoa. Tästä syystä paikkakunta on lähes paras mahdollinen pilottipaikka muovikiertotalouden, panttijärjestelmän ja Plastic Coin -paikallisvaluutan kokeilulle.

Kenttätyö ja hallinto

Saija Källi, 33

Uudistaja, visionääri ja käytännön tekijä. Artesaani ja tuleva yhteisöpedagogi, kunnallisaktiivi ja kulttuurin monitoimija. 4H-toiminnanjohtaja sekä tiimin primus motor ja sydän. Elämäntapakierrättäjä.

Soinin 4H-yhdistyksen tarkoituksena on 4H-nuorisotyön avulla voimistaa 6-29-vuotiaiden lasten ja nuorten omatoimisuutta, yritteliäisyyttä ja käytännön taitojen hallintaa. Tuemme nuorten terveitä elämäntapoja, kestävän kehityksen kunnioittamista sekä kansainvälistymistä, edistämme nuorten elämänhallintaa sekä nuorten ja heidän perheidensä hyvinvointia, ja siten ehkäisemme nuorten syrjäytymistä.  Arvojemme perustana ovat maailman 4H-järjestöjä yhdistävät kansainväliset arvot, joita kuvaavat järjestön nimessä olevat neljä H-kirjainta; Harkinta, Harjaannus, Hyvyys ja Hyvinvointi (engl. Head, Hands, Heart, Health).

Suvi Osala, 24

Ensimmäisen tason kansainvälinen ratsastuksen ohjaaja ja 4H-toiminnanohjaaja. Lasten ja nuorten innostaja sekä yhteys potentiaalisiin vapaaehtoisiin. Rauhallinen ja jämäkkä toiminnan pyörittäjä sekä joukkueen oikea ja vasen käsi. Lähiruoan tuottaja.

Markkinointi

Johannes Aalto, 35

Matkailun ja EU-lobbauksen osaaja, joka rakentaa parhaillaan Soinista matkailun suurpitäjää. Osaamisen keskiössä verkostoituminen, markkinointi ja yhteiskunnalliset trendit. Tiimin hyödynnettävissä Brysselin verkostot. Kulttuurienvälisen viestinnän FM ja BhM. Lihapakkausten suurkuluttaja.

Jenni Savolainen, 27

Aluekehittäjä ja Leader-toimija. Kuudestaan ry:n hallinnoiman Eco North -hankkeen kv-koordinaattori. Joukkueen järjen ääni ja realisti.  Kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden maisteri. Talviurheilun ystävä ja innokas marjastaja.

Kuudestaan ry on Alavuden, Kuortaneen, Soinin ja Ähtärin alueella toimiva Leader-ryhmä, jonka tehtävänä on lisätä toiminta-alueensa elinvoimaisuutta ja aktivoida sen ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan oman alueensa kehittämiseen. Toimijoita kannustetaan yhteistyöhön ja lisätään alueen kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri alueiden välillä, kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien. Työtä tehdään muun muassa myöntämällä rahoitusta yritysten ja yhteisöjen kehittämiseen.

Vaikuttavuusarviointi ja jatkokäyttö

Kari Laasasenaho, 31

Bio- ja kiertotalouden alan tutkija, viittä vaille tohtori. SeAMK Ruokayksikön kolmen hankkeen TKI-asiantuntija. Ympäristötieteen ja -teknologian maisteri sekä opettaja. Joukkueen aivot ja uusin tieto alan akateemisista verkostoista. Biokaasugrillaaja ja luomuviljelijä.

Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK) on eteläpohjalainen korkeakoulu, joka tukee alueen osaamista. Vuorovaikutus työelämän kanssa on keskeistä SeAMKin toiminnassa. SeAMKin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on pääosin aluetta palvelevaa soveltavaa tutkimusta. Se tarkoittaa esimerkiksi uusein menetelmien, sovelluksien, mallien tai ohjelmien kehittämistä yhdessä yritysten, opiskelijoidemme ja ammattiosaajiemme kesken. Kehittäminen pohjautuu yhteistyöhön, jolloin ulkopuolinen näkemys ja asiantuntemus täydentävät organisaation omaa osaamista.